E-BIKE DEELNAME, REGLEMENT DUTCH MASTERS OF MTB 2020

De Dutch Masters of MTB 2020 vindt plaats op zondag 15 maart 2020

Inschrijving

 1. Inschrijving is mogelijk vanaf 15 november 2019 om 18.00 uur.

Inschrijving sluit op 11 maart 2020 om 23.59 uur.

Er is een limiet van 500 deelnemers.

Inschrijving kan alleen via: Inschrijfformulier E-Bike-Klasse

 1. Het inschrijfbedrag is € 30,–. Aanvullend kan via de inschrijving een dagverzekering (NTFU) worden afgesloten voor € 3,50.
 2. Het startbewijs is pas definitief geldig als het volledig verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 3. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een e-mail als deelnamebewijs. Deze dient bij het afhalen van de stuurbordjes getoond te worden.
 4. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

Deelname

 1. Deelname staat open voor deelnemers die op 15 maart 2020, 18 jaar of ouder De editie 2020 is alleen voor solorijders.
 2. De afstand is 100 km. Er zijn 2 categorieën: dames en heren.
 3. Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden die niet bij ons bekend zijn. Dit omwille van de veiligheid van de deelnemer.
 4. Bij verhindering: tot en met uiterlijk 10 maart 2020 kan vervanging gezocht worden. Dit kan alleen door gebruik te maken van het Overschrijfformulier E-Bike-Klasse beschikbaar op de website. De personen regelen onderling het uitwisselen van het inschrijfgeld.
 5. De organisatie hanteert geen wachtlijst. Indien na opgave niet deelgenomen kan worden en vervanging niet (meer) mogelijk is, dan dient men zich voor15 maart 2020 af te melden door een bericht te sturen naar: inschrijving@dutchmastersofmtb.nl. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
 6. In de week van 2 maart 2020 worden op de site de op dat moment bekende  namen en bijbehorende startnummers gepubliceerd.

Fietsvereisten

 1. Deelname is alleen toegestaan met een e-mountainbike. Dit is een fiets die wordt aangedreven door 2 energiebronnen: menselijk pedaalkracht en een elektrische motor.
 2. De tocht zal gereden moeten worden op 1 accu. Tussentijds wisselen of opladen is niet toegestaan. De accu zal daartoe, vooraf door de organisatie verzegeld
 3. Het vermogen van de motor mag maximaal 250 W bedragen.
 4. Het vermogen van de accu mag maximaal 625 Wh bedragen.
 5. De motor mag maximaal ondersteuning bieden tot 25 km. per uur (geen speed-pedelec).
 6. De organisatie mag elke e-mountainbike aan een technische controle onderwerpen.

Dit kan voor, tijdens of kort na deelname aan de tocht om bovenstaande te controleren en kan als gevolg hiervan rijders uitsluiten van deelname of verwijderen uit de uitslag.

Stuurbordje

 1. Het stuurbordje met chip kan worden opgehaald op de volgende momenten: Zaterdag 14 maart 2020 tussen 16.00 en 19.00 uur in de tent (finishlocatie) aan de Molenweg in Haarle. Zondag 15 maart 2020 tussen 04.30 en 06.15 uur in de tent (finishlocatie) aan de Molenweg in Haarle.
 2. De deelnemer dient bij het afhalen van de stuurbordjes zijn/haar bewijs van deelname te tonen en zijn/haar startnummer kenbaar te maken.
 3. Met het accepteren van het stuurbordje verklaart de deelnemer dat hij/zij: voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is; beschikt over een deugdelijke fiets; voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen die passen bij het weerbeeld op 15 maart 2020; op de hoogte gesteld en akkoord is dat deelname aan The Dutch Masters of MTB geschiedt op eigen risico.
 4. Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor de geregistreerde deelnemers. Hij/zij is verplicht het stuurbordje te dragen. Het stuurbordje blijft in het bezit van de deelnemer en hoeft dus na afloop niet ingeleverd te worden.

Start en route

 1. De route is aangeduid met wit / rode pijlen, voorzien van logo ‘SAMO’. Als bevestiging dat de deelnemer zich op de juiste route bevindt volgt een oranje lintje.
 2. De deelnemer is verplicht zich op zondag 15 maart 2020 vóór 6.30 uurop te stellen in het startvak corresponderende met het startnummer.
 3. Ter plekke zal de accu verzegeld worden.
 4. De start is om 7.00 uur.
 5. Deelnemers die zich na 6.30 uur bij hun startvak melden, worden automatisch doorverwezen en opgesteld in het laatste startvak.
 6. Startvolgorde wordt bepaald door de organisatie en is op basis van volgorde van inschrijving.
 7. Er wordt verplicht met tijdsregistratie gereden. De tijd waarin de rit is volbracht, wordt na afloop van de wedstrijd vermeld op de website van The Dutch Masters of MTB.
 8. De afstand is 100 kilometer. De route moet binnen 8 uurgereden zijn. (Deelnemers die om 7.00 starten dienen voor 15.00 uur binnen te zijn.). Dit komt neer op een gemiddelde snelheid van minstens 12,5 kilometer per uur. Dit is inclusief de tijd die deelnemers uittrekken voor verzorging.

Verzorging

 1. Er zijn 2 verzorgingsposten onderweg waar voldoende eten en drinken beschikbaar is. Gemiddeld zijn de posten om de 33-35km.
 2. Na de finish is er gelegenheid zich om te kleden. De deelnemer heeft de gelegenheid één tas met kleding, smeermiddelen en overige verzorging te gebruiken. De tas mag maximaal 7,5 kilo wegen en mag geen fiets accu bevatten vanwege veiligheid en diefstal. De deelnemer krijgt bij de uitreiking van het stuurbordnummer een apart, corresponderend nummer op een label die aan de tas vastgemaakt moet worden. Wij adviseren de tas te voorzien van naam en adresgegevens van de deelnemer. De deelnemer weet dat de tas op eigen risico ingeleverd wordt en accepteert dat de organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor verlies of diefstal. De tas kan zondags voor de start tot 6.30 uur ingeleverd worden bij een kleine tent op het terrein bij de finish locatie en na afloop opgehaald worden in de grote tent (finish locatie).

Verkeersregels en veiligheid

 1. Het gebruik van volgauto’s of volgmotoren op het parcours of op de route is verboden.
 2. De deelnemer moet zich gedragen als andere weggebruikers en neemt dus geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Verkeersregelaars leiden op gevaarlijke punten het verkeer en de deelnemers van de tocht in goede banen. De organisatie plaatst rode signaalverlichting op punten het parkoers waar extra alertheid wordt gevraagd, omdat de verkeerssituatie daarom vraagt.
 3. De deelnemer respecteert overige weggebruikers, recreanten, natuur en milieu. Weggooien van verpakkingsmateriaal, bidons enz. is verboden op straffe van uitsluiting.
 4. De deelnemer waakt over eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers/recreanten. De deelnemer mag, op punten waar dit vermijdelijk is, de doorgang voor andere deelnemers niet belemmeren. Deelnemers moeten direct de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen (hieronder vallen ook de aanwijzingen van de verkeersregelaars).
 5. De deelnemer is verplicht om gedurende de tocht een valhelm te dragen.
 6. Het stuurbordje is voorzien van een noodnummer. In geval van pech, ongeval of een andere noodsituatie kan de deelnemer rechtstreeks contact opnemen met de organisatie.
 7. In geval van dringende hulp dient het algemene noodnummer 112 opgeroepen te worden.
 8. Indien een deelnemer de tocht voortijdig verlaat, dient hij/zij de organisatie via een app of sms naar het noodnummer (06 43 83 28 48) op de hoogte te stellen onder vermelding van naam en startnummer.
 9. Het bewust verlaten van de route is niet wenselijk i.v.m. de veiligheid van de deelnemer maar ook organisatorisch, zoals lantaarnrijders, verzorgingsposten en controle of er nog rijders onderweg zijn.
 10. Bij afsnijden van het parkoers volgt uitsluiting. We controleren dit met meerdere registratiematten verspreid over de route

Uitsluiting van deelname

 1. De deelnemer kan bij de volgende situatie worden uitgesloten van deelname: niet voldoen aan reglement, ongeoorloofd gedrag; agressie tegen deelnemer(s)/verkeersregelaar(s); niet houden aan de verkeersregels; niet opvolgen van aanwijzingen politie en organisatie. Ter plekke wordt het stuurbordje ingenomen.
 2. Als de deelnemer de wedstrijd verlaat moet het stuurbordje worden verwijderd.

Aansprakelijkheid

 1. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen en schade en verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

Afgelasten evenement

 1. Indien de organisatie, om welke onverwachte reden dan ook, moet besluiten het evenement af te gelasten, zal hierover gecommuniceerd worden middels e-mail, via social media en de Dutch Masters of MTB app. Restitutie van inschrijfgeld is dan niet mogelijk.

Tot slot

 1. De deelnemers die de tocht volbrengen ontvangen hiervoor een speciale herinnering en munten die recht geven op het buffet en gebruik van (fris)drank
 2. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Deelname op eigen risico