Beste deelnemer van de Dutch Masters of MTB,

Binnenkort zullen we je vragen aan te geven hoe je organisatie en de tocht van 13 oktober hebt ervaren. Hiervoor kun je een enquête invullen, te bereiken door de link aan te klikken.

Per abuis is op 18 maart al een e-mail verzonden met daarin de vraag de enquête in te vullen. We verzoeken jullie deze als niet verzonden te beschouwen en de definitieve enquête af te wachten.

Met vriendelijke groet,

De organisatie