Het inschrijfbedrag is € 60,00. Aanvullend kan via de inschrijving een dag verzekering (NTFU) worden afgesloten voor € 3,50.