REGLEMENT DEELNEMERS DUTCH MASTERS OF MTB 2021

MTB DEELNEMERS

De Dutch Masters of MTB 2021 vindt plaats op zondag 7 maart 2021

Inschrijving

 1. Inschrijving is mogelijk vanaf 19 oktober 2020 om 18.00 uur.
 2. Inschrijving sluit op 21 februari 2021 om 23.59 uur of eerder indien de limiet van 1000 deelnemers is bereikt.
 3. Inschrijving kan alleen via dutchmastersofmtb.nl/inschrijfformulier-mtb-klasse
 4. Het inschrijfbedrag is € 60,–. Daarnaast kan een NTFU-dagverzekering worden afgesloten voor € 3,50.
 5. Het startbewijs is pas definitief geldig als het volledig verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 6. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een e-mail als deelnamebewijs.
 7. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

UITZONDERING: Indien wij door een besluit van de overheid het evenement van 7 maart 2021 moeten afgelasten in verband met het coronavirus, zal het bewijs van deelname NIET doorschuiven naar 2022. Het inschrijfgeld zal worden gerestitueerd.

Deelname

 1. De afstand is 200 km. Er zijn 2 categorieën: dames en heren.
 2. Deelname is voor personen die op 7 maart 2021 18 jaar of ouder zijn.
 3. Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden die niet bij ons bekend zijn. Dit omwille van de veiligheid van de deelnemer.
 4. Het startbewijs kan tot en met 21 februari 2021 worden overgedragen. Dit kan alleen via het overschrijfformulier: dutchmastersofmtb.nl/overschrijfformulier-mtb-klasse
 5. Bij verhindering ontvangen we uiterlijk 20 februari 2021 een bericht naar: inschrijving@dutchmastersofmtb.nl
 6. In de week van 22 februari 2021 worden op de site de op dat moment bekende namen en bijbehorende startnummers
 7. Deelname met E-bike is in deze klasse niet toegestaan. Fatbike of cyclocrosser is wel toegestaan.

Stuurbordje wordt per post opgestuurd

 1. In verband met het coronavirus hebben we ervoor gekozen de stuurbordjes/startnummers persoonlijk naar de deelnemers op te sturen. Deze ontvang je per post in de week van 22 februari 2021. Let op! Zorg dat je bij de aanmelding de volledige adresgegevens invult.
 2. Zorg ervoor dat het stuurbordje met chip goed zichtbaar aan de voorzijde van de fiets is bevestigd.
 3. Met het accepteren van het stuurbordje verklaart de deelnemer dat hij/zij voor het volbrengen van de tocht

* voldoende gezond is;

* beschikt over een deugdelijke fiets;

* voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen die passen bij het weerbeeld op

7 maart 2021;

* op de hoogte gesteld en akkoord is dat deelname aan The Dutch Masters of MTB geschiedt op eigen risico.

 1. Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor de geregistreerde deelnemers. Het stuurbordje blijft in het bezit van de deelnemer en hoeft dus na afloop niet ingeleverd te worden.

Start, startprocedure en route

 1. De exacte startlocatie in het dorp Haarle zal de komende tijd worden bepaald. Dit geldt ook voor de startprocedure. Hierbij wachten we de ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen af. De deelnemer zal hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.
 2. De route is aangeduid met wit/rode pijlen, voorzien van logo ‘SAMO’. Als bevestiging dat de deelnemer zich op de juiste route bevindt volgt een oranje lintje.
 3. Bij de startvolgorde zal rekening worden gehouden met een voorrangsregeling voor die deelnemers die zich voor de gecancelde editie van 2020 hadden ingeschreven en de verwachte af te leggen rijtijd.
 4. Er wordt verplicht met tijdsregistratie gereden. De tijd waarin de rit is volbracht, wordt na afloop van de wedstrijd vermeld op de website van The Dutch Masters of MTB.
 5. De afstand is 200 kilometer. De route moet binnen 16 uur worden gereden.

Verzorging

 1. Er zijn 6 verzorgingsposten onderweg waar voldoende eten en drinken beschikbaar is. Gemiddeld zijn de posten om de 33-35 km. Informatie volgt via website.

100 kilometerpunt

 1. NIEUW: Het 100 kilometerpunt is bij de manege, Haarlerveldweg 1, 7448 PP Haarle. Hier is technische ondersteuning aanwezig. Dit is tevens de finish locatie.
 2. Bij het 100 kilometerpunt is er behalve verzorging ook gelegenheid zich om te kleden.
 3. De deelnemer heeft de gelegenheid één tas met kleding, verlichting, smeermiddelen en overige verzorging te gebruiken.
 4. De tas mag maximaal 7,5 kilo wegen.
 5. De deelnemer krijgt bij de toezending van het stuurbordje ook een label om, indien van de tas gebruik gemaakt wordt, aan de tas te bevestigen. Zorg dat hierop duidelijk het startnummer, naam en adres staat vermeld.
 6. De deelnemer weet dat de tas op eigen risico ingeleverd wordt en accepteert dat de organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor verlies of diefstal. De tas kan zondags voor de start tot 5.30 uur ingeleverd worden, op de daarvoor, met borden aangegeven, bestemde plek bij de start en na afloop opgehaald worden bij de finish in de manege.

Finish

 1. De finish is in de manege aan de Haarlerveldweg 1, 7448PP te Haarle. Hier ontvangen de deelnemers bonnen voor drinken en buffet.

Verkeersregels en veiligheid

 1. Het gebruik van volgauto’s of volgmotoren op het parcours of op de route is verboden.
 2. De deelnemer moet zich gedragen als andere weggebruikers en neemt dus geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Verkeersregelaars leiden op gevaarlijke punten het verkeer en de deelnemers van de tocht in goede banen. De organisatie plaatst rode signaalverlichting op het parkoers waar extra alertheid wordt gevraagd, omdat de verkeerssituatie daarom vraagt.
 3. De deelnemer respecteert overige weggebruikers, recreanten, natuur en milieu. Weggooien van verpakkingsmateriaal, bidons enz. is verboden op straffe van uitsluiting.
 4. De deelnemer waakt over eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers/recreanten. De deelnemer mag, op punten waar dit vermijdelijk is, de doorgang voor andere deelnemers niet belemmeren. Deelnemers moeten direct de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen (hieronder vallen ook de aanwijzingen van de verkeersregelaars).
 5. De deelnemer is verplicht om gedurende de tocht een valhelm te dragen.
 6. De deelnemer is verplicht te beschikken over een deugdelijke voor- en achterverlichting waarmee ver vooruit gekeken kan worden. Dit is voor de veiligheid van de deelnemer(s) echt nodig. Bij ontbreken van deugdelijke verlichting volgt uitsluiting.
 7. Het stuurbordje is voorzien van een noodnummer. In geval van pech, ongeval of een andere noodsituatie kan de deelnemer rechtstreeks contact opnemen met de organisatie.
 8. In geval van dringende hulp dient men eerst het algemene noodnummer 112 te bellen.
 9. Indien een deelnemer de tocht voortijdig verlaat, dient hij/zij de organisatie via een app of sms naar het noodnummer (06 43 83 28 48) op de hoogte te stellen onder vermelding van naam en startnummer.
 10. Het bewust verlaten van de route is niet wenselijk i.v.m. de veiligheid van de deelnemer maar ook organisatorisch, zoals lantaarnrijders, verzorgingsposten en controle of er nog rijders onderweg zijn.

Uitsluiting van deelname

 1. De deelnemer kan bij de volgende situatie worden uitgesloten van deelname: niet voldoen aan reglement, ongeoorloofd gedrag; agressie tegen deelnemer(s)/verkeersregelaar(s); niet houden aan de verkeersregels; niet opvolgen van aanwijzingen politie en organisatie. Ter plekke wordt het stuurbordje ingenomen.
 2. Bij afsnijden van het parkoers volgt uitsluiting. We controleren dit met meerdere registratiematten verspreid over de route
 3. Als de deelnemer de wedstrijd verlaat moet het stuurbordje worden verwijderd.

Aansprakelijkheid

 1. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen en schade en verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

Afgelasten evenement

 1. Indien de organisatie, om welke onverwachte reden dan ook, moet besluiten het evenement af te gelasten, zal hierover gecommuniceerd worden middels e-mail, via social media en de Dutch Masters of MTB app. Restitutie van inschrijfgeld is dan niet mogelijk. Zie ook punt 5.

Tot slot

 1. De deelnemers die de tocht volbrengen ontvangen hiervoor een speciale herinnering en munten die recht geven op het buffet en gebruik van (fris)drank
 2. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Deelname op eigen risico.

CORONA

Nogmaals verwijzen we naar de RIVM richtlijnen en ons eigen Corona protocol,

welke t.z.t. op de site www.dutchmastersofmtb.nl zal worden geplaatst.

Het is mogelijk dat er in aanloop naar 7 maart 2021 door de overheid maatregelen worden aangekondigd die gevolgen kunnen hebben voor de organisatie rondom ons evenement. In dat geval zullen we besluiten nemen die mogelijk een        wijziging in dit reglement ten gevolge kan hebben.

Bestuur Haarlese Wielerclub SaMo