De Dutch Masters of MTB 2020 vindt plaats op zondag 15 maart 2020

 

Inschrijving

 1. Inschrijving is mogelijk vanaf 1 augustus 2019 om 18.00 uur.

Inschrijving sluit op 11 maart 2020 om 23.59 uur.

Er is een limiet van 1000 deelnemers.

Inschrijving kan alleen via: www.dutchmastersofmtb.nl/inschrijving

 1. Het inschrijfbedrag is € 60,–. Aanvullend kan via de inschrijving een dagverzekering (NTFU) worden afgesloten voor € 3,50.
 2. Het startbewijs is pas definitief geldig als het volledig verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 3. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een e-mail als deelnamebewijs. Deze dient bij het afhalen van de stuurbordjes getoond te worden.
 4. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

 

Deelname

 1. Deelname staat open voor deelnemers die op 15 maart 2020, 18 jaar of ouder is. De editie 2020 is alleen voor solorijders.
 2. De afstand is 200 km. Er zijn 2 categorieën: dames en heren.
 3. Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden die niet bij ons bekend zijn. Dit omwille van de veiligheid van de deelnemer. Bij verhindering: tot en met uiterlijk 10 maart 2020kan vervanging gezocht worden. Dit kan alleen door gebruik te maken van het overschrijfformulier beschikbaar op de website. De personen regelen onderling het uitwisselen van het inschrijfgeld.
 4. Indien na opgave niet deelgenomen kan worden en vervanging niet (meer) mogelijk is, dan dient men zich voor15 maart 2020 af te melden door een bericht te sturen naar: inschrijving@dutchmastersofmtb.nl. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
 5. In de week van 2 maart 2020 worden op de site de op dat moment bekende namen en bijbehorende startnummers
 6. Deelname met E-bike is niet toegestaan. Fatbike of cyclocrosser is wel toegestaan.

 

Stuurbordje

 1. Het stuurbordje met chip kan worden opgehaald op de volgende momenten: Zaterdag 14 maart 2020 tussen 16.00 en 19.00 uur in de tent (start/finishlocatie) aan de Molenweg in Haarle. Zondag 15 maart 2020 tussen 04.30 en 05.15 uur in de tent (start/finishlocatie) aan de Molenweg in Haarle.
 2. De deelnemer dient bij het afhalen van de stuurbordjes zijn/haar bewijs van deelname te tonen en zijn/haar startnummer kenbaar te maken.
 3. Met het accepteren van het stuurbordje verklaart de deelnemer dat hij/zij: voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is; beschikt over een deugdelijke fiets; voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen die passen bij het weerbeeld op 15 maart 2020; op de hoogte gesteld en akkoord is dat deelname aan The Dutch Masters of MTB geschiedt op eigen risico.
 4. Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor de geregistreerde deelnemers. Hij/zij is verplicht het stuurbordje te dragen. Het stuurbordje mag men houden na het voltooien van de rit en hoeft dus na afloop niet ingeleverd te worden.

 

Start en route

 1. De route is aangeduid met wit / rode pijlen, voorzien van logo ‘SAMO’. Als bevestiging dat de deelnemer zich op de juiste route bevindt volgt een oranje lintje.
 2. De deelnemer is verplicht zich op zondag 15 maart 2020 vóór 5.45 uurop te stellen in het startvak corresponderende met het startnummer. Er zijn 4 startvakken. Om 6.00 uur start het eerste vak. De andere vakken starten om 6.05 uur 6.10 uur en 6.15 uur. Deelnemers die zich na 5.45 uur bij hun startvak melden, worden automatisch doorverwezen en opgesteld in het laatste startvak.
 3. Startvolgorde wordt bepaald door de organisatie en is op basis van de door de deelnemer aangegeven verwachte fietstijd en eventuele wedstrijdlicentie.
 4. Er wordt verplicht met tijdsregistratie gereden. De tijd waarin de rit is volbracht, wordt na afloop van de wedstrijd vermeld op de website van The Dutch Masters of MTB. De afstand is 200 kilometer. De route moet binnen 16 uurgereden zijn. (Deelnemers die om 6.15 starten dienen voor 22.15 uur binnen te zijn.). Dit komt neer op een gemiddelde snelheid van minstens 12,5 kilometer per uur. Dit is inclusief de tijd die deelnemers uittrekken voor verzorging. Bij de laatste verzorgingspost stellen wij een streeftijd in. Deelnemers die deze tijd overschrijden moeten de tocht verlaten. De organisatie neemt dan de stuurborden in. Hieronder de streeftijd: Verzorgingspost 6 op 175 km 20.15 uur.

 

Verzorging

 1. Er zijn 6 verzorgingsposten onderweg waar voldoende eten en drinken beschikbaar is. Gemiddeld zijn de posten om de 33-35 km.

 

100 kilometerpunt

 1. NIEUW: Het 100 kilometerpunt is op de start/finishlocatie. Hier is technische ondersteuning aanwezig.
 2. Bij het 100 kilometerpunt is er behalve verzorging ook gelegenheid zich om te kleden. De deelnemer heeft de gelegenheid één tas met kleding, verlichting, smeermiddelen en overige verzorging te gebruiken. De tas mag maximaal 7,5 kilo wegen. De deelnemer krijgt bij de uitreiking van het stuurbordnummer een apart, corresponderend nummer op een label die aan de tas vastgemaakt moet worden. Wij adviseren de tas te voorzien van naam en adresgegevens van de deelnemer. De deelnemer weet dat de tas op eigen risico ingeleverd wordt en accepteert dat de organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor verlies of diefstal. De tas kan zondags voor de start tot 5.30 uur ingeleverd worden in de tent (start/finish locatie) en na afloop opgehaald worden in dezelfde tent (start/finish locatie).

 

Verkeersregels en veiligheid

 1. Het gebruik van volgauto’s of volgmotoren op het parcours of op de route is verboden.
 2. De deelnemer moet zich gedragen als andere weggebruikers en neemt dus geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Verkeersregelaars leiden op gevaarlijke punten het verkeer en deelnemers aan de tocht in goede banen. De organisatie plaatst rode signaalverlichting op het parkoers waar extra alertheid wordt gevraagd, omdat de verkeerssituatie daarom vraagt.
 3. De deelnemer respecteert overige weggebruikers, recreanten, natuur en milieu. Weggooien van verpakkingsmateriaal, bidons enz. is verboden op straffe van uitsluiting.
 4. De deelnemer waakt over eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers/recreanten. De deelnemer mag, op punten waar dit vermijdelijk is, de doorgang voor andere deelnemers niet belemmeren. Deelnemers moeten direct de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen (hieronder vallen ook de aanwijzingen van de verkeersregelaars).
 5. De deelnemer is verplicht om gedurende de tocht een valhelm te dragen.
 6. De deelnemer is verplicht te beschikken over een deugdelijke voor- en achterverlichting waarmee ver vooruit gekeken kan worden. Dit is voor de veiligheid van de deelnemer(s) echt nodig. Bij ontbreken van deugdelijke verlichting volgt uitsluiting.
 7. Het stuurbordje is voorzien van een noodnummer. In geval van pech, ongeval of een andere noodsituatie kan de deelnemer rechtstreeks contact opnemen met de organisatie.
 8. In geval van dringende hulp dient het algemene noodnummer 112 opgeroepen te worden.
 9. Indien een deelnemer de tocht voortijdig verlaat, dient hij/zij de organisatie via een app of sms naar het noodnummer (06 43 83 28 48) op de hoogte te stellen onder vermelding van naam en startnummer. Het bewust verlaten van de route is niet wenselijk ivm veiligheid van de deelnemer maar ook organisatorisch, zoals lantaarnrijders, verzorging posten en controle of er nog rijders onderweg zijn. Bij afsnijden van het parkoers volgt uitsluiting. We controleren dit met meerdere registratiematten verspreid over de route.

 

Uitsluiting van deelname

 1. De deelnemer kan bij de volgende situatie worden uitgesloten van deelname: ongeoorloofd gedrag; agressie tegen deelnemer(s)/verkeersregelaar(s); niet houden aan de verkeersregels; niet opvolgen van aanwijzingen politie en organisatie. Ter plekke wordt het stuurbordje ingenomen.
 2. Als de deelnemer de wedstrijd verlaat moet het stuurbordje worden verwijderd.

 

Aansprakelijkheid

 1. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen en schade en verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

 

Afgelasten evenement

 1. Indien de organisatie, om welke onverwachte reden dan ook, moet besluiten het evenement af te gelasten, zal hierover gecommuniceerd worden middels e-mail, via social media en de Dutch Masters of MTB app. Restitutie van inschrijfgeld is dan niet mogelijk.

 

Tot slot

 1. De deelnemers die de tocht volbrengen ontvangen hiervoor een speciale herinnering en munten die recht geven op het buffet en gebruik van consumptie.
 2. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 

Deelname op eigen risico