De Dutch Masters of MTB 2018 vindt plaats op zondag 18 maart.

1. Het startbewijs is pas definitief geldig als het volledig verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
Het inschrijfbedrag is € 60,–(NTFU-leden € 57,–)

2. Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er tot 31 januari 2018 de mogelijkheid tot 50% restitutie bij annulering. Bij annulering na 31 januari 2018 bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie. Verzoek tot annulering sturen naar inschrijving@dutchmastersofmtb.nl

3. Deelname staat open voor deelnemers die op 18 maart 2018, 18 jaar of ouder zijn.

4. De editie 2018 is alleen voor solorijders. De afstand is 200 km. Er zijn 2 categorieën: dames en heren.

5. Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden die niet bij ons bekend zijn. Dit omwille van de veiligheid van de deelnemer.
Tot uiterlijk 1 maart 2018 kunnen persoonlijke gegevens worden gewijzigd. Dit kan alleen door het “Overdrachtsformulier” te gebruiken https://www.dutchmastersofmtb.nl/overdrachtsformulier/
Het formulier dient geheel te worden ingevuld en verzonden. De personen regelen onderling het uitwisselen van het inschrijfgeld.

In de week van 5 maart 2018 worden op de site de definitieve namen en bijbehorende startnummers gepubliceerd.

6. Het stuurbordnummer met chip kan worden opgehaald bij café de Droadnagel, Molenweg 8 te Haarle
Dit kan op de volgende momenten: – Zaterdag 13 oktober 2018 tussen 14.00 en 16.00 uur
– Zaterdag 13 oktober 2018 tussen 18.00 en 20.00 uur
– Zondag 18 maart 2017 tussen 04.30 en 05.30 uur
De deelnemer dient bij het afhalen van de stuurbordjes zijn/haar startnummer kenbaar te maken.

7. Met het accepteren van het stuurbord verklaart de deelnemer dat hij/zij:
* voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is
* beschikt over een deugdelijke fiets
* voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen die passen bij het weerbeeld op 18 maart 2018.
* op de hoogte gesteld en akkoord is dat deelname aan The Dutch Masters of MTB geschiedt op eigen risico.

8. De deelnemer is verplicht om gedurende de tocht een valhelm te dragen

9. Deelname met E-bike is niet toegestaan. Fatbike of cyclocrosser is wel toegestaan.

10. De deelnemer beschikt over deugdelijke voor- en achterverlichting waarmee ver vooruit gekeken kan worden. Dit is voor de veiligheid van de deelnemer(s) echt nodig. Bij ontbreken van deugdelijke verlichting volgt uitsluiting.

11. Het stuurbord is voorzien van een noodnummer, in geval van pech, ongeval of een andere noodsituatie kan
de deelnemer rechtstreeks contact opnemen met de organisatie.

12. Indien een deelnemer de tocht voortijdig verlaat door opgave dient hij/zij de organisatie via het noodnummer op de hoogte te stellen.

13. Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor de geregistreerde deelnemers. Hij/zij is verplicht het stuurbord te dragen. Het stuurbord blijft in het bezit van de deelnemer en behoeft dus na afloop niet ingeleverd te worden. De deelnemers die de tocht volbrengen ontvangen hiervoor de speciale herinnering en munten die recht geven op het buffet en gebruik van (fris)drank.

14. De route is aangeduid met wit / rode pijlen, voorzien van logo ‘SAMO’. Als bevestiging dat de deelnemer zich op de juiste route bevindt volgt een oranje lintje.

15. De deelnemer is verplicht zich op zondag 18 maart 2018 vóór 5.45 uur op te stellen in het startvak. Dat is opgedeeld in 4 vakken. Startvolgorde is op volgorde van inschrijving. Om 6.00 uur start het eerste vak. De andere vakken starten om 6.05 uur 6.10 uur en 6.15 uur. Deelnemers die zich na 5.45 uur bij hun startvak melden, worden automatisch doorverwezen en opgesteld in het laatste startvak.

16. Er wordt verplicht met tijdsregistratie gereden. De tijd waarin de rit is volbracht, wordt na afloop van de wedstrijd vermeld op de site van The Dutch Masters of MTB.

17. De afstand is 200 kilometer. De route moet door alle deelnemers binnen 16 uur gereden zijn, wat neerkomt op een gemiddelde snelheid van minstens 12,5 kilometer per uur. Dit is inclusief de tijd die deelnemers uittrekken voor verzorging. Bij de laatste verzorgingspost stellen wij een streeftijd in. Deelnemers die deze tijd overschrijden moeten de tocht verlaten. Een jurylid neemt dan de stuurborden in.
Hieronder de streeftijd:

Verzorgingspost 7: 175 km 20.00 uur.

18. Er zijn 7 verzorgingsposten onderweg. Gemiddeld om de 30 km.

19. Bij afsnijden van het parkoers volgt uitsluiting. We controleren dit met meerdere registratiematten verspreid over de route.

20. Op de 100 km verzorgingspost is technische ondersteuning aanwezig.

21. De deelnemer mag één tas met kleding, verlichting, smeermiddelen en overige verzorging naar de verzorgingspost op 100 km sturen. De tas mag maximaal 7,5 kilo wegen.
NB. De deelnemer krijgt bij de uitreiking van het stuurbordnummer een apart, corresponderend nummer op een label die aan de tas vastgemaakt moet worden. Wij adviseren de tas te voorzien van naam en adresgegevens van de deelnemer. De deelnemer weet dat de tas op eigen risico ingeleverd wordt en accepteert dat de organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor verlies of diefstal. De tas kan ingeleverd worden bij de trailer op de startlocatie en na afloop opgehaald worden bij de finish bij café de Droadnagel.

22. Het gebruik van volgauto’s of volgmotoren op het parcours of op de route is verboden.

23. De deelnemer moet zich gedragen als andere weggebruikers en neemt dus geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Verkeersregelaars leiden op gevaarlijke punten de dynamiek verkeer versus tocht in goede banen. De organisatie plaatst rode signaalverlichting op punten op het parkoers waar extra alertheid wordt gevraagd omdat de verkeerssituatie daarom vraagt.

24. De deelnemer respecteert overige weggebruikers, recreanten, natuur en milieu. Weggooien van verpakkingsmateriaal, bidons enz. is verboden op straffe van uitsluiting.

25. De deelnemer waakt over eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers / recreanten.

26. De deelnemer mag, op punten waar dit vermijdelijk is, de doorgang voor andere deelnemers niet belemmeren.

27. Deelnemers moeten direct de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen (hieronder vallen ook de aanwijzingen van de verkeersregelaars).

28. De deelnemer kan bij de volgende situatie worden uitgesloten van deelname:
* Ongeoorloofd gedrag; agressie tegen deelnemer(s)/verkeersregelaar(s) bijvoorbeeld
* Niet houden aan de verkeersregels
* Niet opvolgen van aanwijzingen politie en organisatie
Ter plekke wordt het stuurbordje ingenomen.

29. Als de deelnemer de wedstrijd verlaat moet het stuurbordnummer worden verwijderd.

30. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen en schade en verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

31. Indien de organisatie, om welke onverwachte redenen dan ook , moet besluiten het evenement af te gelasten, zal hierover gecommuniceerd worden middels e-mail, social media en de Dutch Master of MTB app. Restitutie van inschrijfgeld is dan niet mogelijk.

32. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.