1. Het startbewijs is pas definitief geldig als het volledig verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 2. Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er tot 31 januari 2017 de mogelijkheid tot 50% restitutie bij annulering. Bij annulering na 31 januari 2017 bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie.
 3. Deelname staat open voor deelnemers vanaf 18 jaar.
 4. Er kan deelgenomen worden in 3 categorieën te weten:
  • Individueel 200km
  • Duo 200 km: hierbij dienen de deelnemers de route gezamenlijk te volbrengen en bij elke tijdmeting gezamenlijk de tijdregistratie te passeren. De tijd van de 2e deelnemer van het duo is leidend.
  • Duo 100 – 100 km: hierbij rijdt elke deelnemer 100 km en wisselt men elkaar af op de 100 km verzorgingspost. De 2e deelnemer kan pas starten nadat de 1ste deelnemer de tijdsregistratie is gepasseerd.
 5. Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden, dit ten omwille van de veiligheid van de deelnemer. Wel is het mogelijk om de persoonlijke gegevens te wijzigen tot 15 februari 2017. Dit kan door een mail te sturen naar: info@dutchmastersofmtb.nl met daarin NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum en e-mailadres van de vervanger
 6. Stuurbordnummer en chip kunnen worden opgehaald bij café de Droadnagel, Molenweg 8 te Haarle Dit kan op de volgende momenten:
  • Zaterdag 18 maart tussen 14.00 en 16.00 uur
  • Zaterdag 18 maart tussen 18.00 en 20.00 uur
  • Zondag 19 maart tussen 04.00 en 05.30 uur
 7. Met het accepteren van het stuurbord verklaart de deelnemer dat hij/zij:
  • Voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is
  • Beschikt over een deugdelijke fiets
  • Voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen die passen bij het weerbeeld op 19 maart 2017
  • Op de hoogte gesteld en akkoord is dat deelname aan The Dutch Masters of MTB geschied op eigen risico.
 8. Het stuurbord is voorzien van een noodnummer. In geval van pech, ongeval of een andere noodsituatie kan de deelnemer rechtstreeks contact opnemen met de organisatie.
 9. Indien een deelnemer de tocht voortijdig verlaat door opgave dient hij de organisatie via het noodnummer op de hoogte te stellen.
 10. De deelnemer is verplicht om gedurende de tocht een valhelm te dragen.
 11. Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemer. Hij/Zij is verplicht het stuurbord te dragen. Het stuurbord blijft in het bezit van de deelnemer en behoeft dus niet ingeleverd te worden na afloop. De deelnemers die de tocht volbrengen ontvangen hiervoor de speciale herinnering en munten die recht geven op het buffet en gebruik van (fris)drank.
 12. De route is aangeduid met wit/rode pijlen, voorzien van logo ‘SAMO’. Als bevestiging dat de deelnemer zich op de juiste route bevindt volgt een oranje lintje.
 13. De deelnemer beschikt over deugdelijke voor- en achter- verlichting waarmee ver vooruit gekeken kan worden. Dit is voor de veiligheid van de deelnemer(s) echt nodig. Bij ontbreken van deugdelijke verlichting volgt uitsluiting.
 14. De deelnemer dient zich op zondag 19 maart vóór 5.45 uur op te stellen in het startvak. Dat is opgedeeld in 4 vakken. Startvolgorde is op volgorde van inschrijving. Om 6.00 uur start het eerste vak. De andere vakken starten om 6.03 uur 6.06 uur en 6.09 uur.
 15. Er wordt verplicht met tijdsregistratie gereden. De tijd waarin de rit is volbracht, wordt na afloop van de wedstrijd vermeld op de site van The Dutch Masters of MTB.
 16. De afstand is 200 kilometer. De route moet door alle deelnemers binnen 18 uur gereden zijn, wat neerkomt op een gemiddelde snelheid van minstens 11,2 kilometer per uur. Dit is inclusief de tijd die deelnemers uittrekken voor verzorging. Bij de laatste verzorgingspost stellen wij een streeftijd in. Deelnemers die deze tijd overschrijden moeten de wedstrijd verlaten. Een jurylid neemt dan de stuurborden in. De streeftijd: Verzorgingspost 7: 175 km 21.45 uur
 17. Er zijn 7 verzorgingsposten onderweg:
  • Lemelerberg ca. 30 km
  • Stegeren stuw Junne 50 km
  • Camping Beerzebulten 75 km
  • Hotel de Uitkijk Hellendoorn 100 km
  • Het Witte Huis Rijssen 130 km
  • De Haverkamp Markelo 150 km
  • Beuzerberg Holten 175 km
 18. Bij afsnijden van het parcours volgt uitsluiting. We controleren dit met meerdere registratiematten verspreid over de route.
 19. De deelnemer is, naast de verzorging van de organisatie, geheel zelfvoorzienend tijdens de hele tocht (van start totdat de deelnemer finisht). Op de 100 km verzorgingspost is technische ondersteuning aanwezig. Daarnaast zijn op elke verzorgingspost reserveonderdelen aanwezig (Banden, kettingen ect.).
 20. De deelnemer mag één tas met kleding, verlichting, smeermiddelen en overige verzorging naar de verzorgingspost op 100 km sturen. De tas mag maximaal 7,5 kilo wegen. NB. De deelnemer krijgt bij de uitreiking van het stuurbordnummer een apart, corresponderend nummer die op de tas geplakt moet worden. Wij adviseren de tas te voorzien zijn van naam en adresgegevens van de deelnemer. De deelnemer weet dat de tas op eigen risico ingeleverd wordt en accepteert dat de organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor verlies of diefstal. De tas kan ingeleverd worden bij de trailer op de startlocatie en na afloop opgehaald worden in het dorpshuis aan de Molenweg (tegenover Café de Droadnagel).
 21. Het gebruik van volgauto’s en volgmotoren is verboden.
 22. De deelnemer moet zich gedragen als andere weggebruikers en neemt dus geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Verkeersregelaars leiden op gevaarlijke punten de dynamiek verkeer versus tocht in goede banen. De organisatie plaatst rode signaalverlichting op punten op het parcours waar extra alertheid wordt gevraagd omdat de verkeerssituatie daarom vraagt.
 23. De deelnemer respecteert overige weggebruikers, recreanten, natuur en milieu. Weggooien van verpakkingsmateriaal, bidons enz. is verboden op straffe van uitsluiting.
 24. De deelnemer waakt over eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers/recreanten.
 25. De deelnemer mag, op punten waar dit vermijdelijk is, de doorgang voor andere deelnemers niet belemmeren.
 26. Deelnemers moeten direct de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen (hieronder vallen ook de aanwijzingen van de verkeersregelaars).
 27. De deelnemer kan bij de volgende situatie worden uitgesloten van deelname:
  • Ongeoorloofd gedrag; agressie tegen deelnemer(s)/verkeersregelaar(s) bijvoorbeeld
  • Niet houden aan de verkeersregels
  • Niet opvolgen van aanwijzingen politie en organisatie.
 28. Als de deelnemer de wedstrijd verlaat zal hij/zij niet worden opgenomen in de uitslagenlijst. Tevens dient de deelnemer op eigen gelegenheid terug te komen.
 29. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen en schade en verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 30. Indien de organisatie, om welke onverwachte redenen dan ook, moet besluiten het evenement af te lasten, zal hierover gecommuniceerd worden middels: e-mail, sociale media en de Dutch Master of MTB app. Restitutie van inschrijfgeld is dan niet mogelijk.
 31. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.