Reglement E-bike

MTB DEELNAME REGLEMENT E-BIKE DEELNEMERS DUTCH MASTERS OF MTB 2022

De Dutch Masters of MTB 2022 vindt plaats op zondag 20 november 2022

Inschrijving

 • Inschrijving is mogelijk vanaf 4 maart 2022 om 18.00 uur.
 • Inschrijving sluit op 12 november 2022 om 23.59 uur.
 • Inschrijving kan alleen via inschrijfformulier-e-bike-klasse
 • Het inschrijfbedrag is € 35,–. Daarnaast kan een NTFU-dag verzekering worden afgesloten voor € 3,50. 
 • Het startbewijs is pas definitief geldig als het volledig verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan. 
 • Na aanmelding ontvangt de deelnemer een e-mail als deelnamebewijs. Deze dient bij het afhalen van de stuurbordjes getoond te worden.  
 • Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk. 

UITZONDERING: Indien wij door een besluit van de overheid het evenement van 20 november 2022 moeten afgelasten in verband met het coronavirus, zal het inschrijfgeld worden gerestitueerd aan de oorspronkelijke betaler.

Deelname 

 • Deelname is voor personen die op 20 november 2022 18 jaar of ouder zijn.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk  en mogen niet overgedragen worden aan derden die niet bij ons bekend zijn. Dit omwille van de veiligheid van de deelnemer.
 • Bij verhindering: tot en met uiterlijk 12 november 2022 kan vervanging gezocht worden. Dit kan alleen door gebruik te maken van het overschrijfformulier-e-bike-klasse De personen regelen onderling het uitwisselen van het inschrijfgeld.
 • Indien na opgave niet deelgenomen kan worden en vervanging niet (meer) mogelijk is, dan dient men zich voor 12 november 2022 af te melden door een bericht te sturen naar: inschrijving@dutchmastersofmtb.nl. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
 • In de week van 14 november 2022 worden op de site de op dat moment bekende  namen en bijbehorende startnummers gepubliceerd.

Deelname E-bike deelnemers DMOMTB Specifiek

 • De afstand is 100 km. Er zijn 2 categorieën: dames en heren
 • Deelname is alleen toegestaan met een e-mountainbike. Dit is een mountainbike die wordt aangedreven door 2 energiebronnen: menselijk pedaalkracht en een elektrische motor.
 • De tocht zal gereden moeten worden op 1 accu. Tussentijds wisselen of opladen is niet toegestaan. De accu zal daartoe, vooraf door de organisatie verzegeld worden.
 • Het vermogen van de motor mag maximaal 250 W bedragen.
 • Het vermogen van de accu mag maximaal 625 Wh bedragen.
 • De motor mag maximaal ondersteuning bieden tot 25 km. per uur (geen speed-pedelec).
 • De organisatie mag elke e-mountainbike aan een technische controle onderwerpen.
 • Dit kan voor, tijdens of kort na deelname aan de tocht om bovenstaande te controleren en kan als gevolg hiervan rijders uitsluiten van deelname of verwijderen uit de uitslag.

Stuurbordje

 • Informatie over het afhalen van het stuurbordje volgt.
 • Zorg ervoor dat het stuurbordje met chip goed zichtbaar aan de voorzijde van de mountainbike is bevestigd.
 • De deelnemer dient bij het afhalen van de stuurbordje zijn/haar bewijs van deelname te tonen en zijn/haar startnummer kenbaar te maken. 
 • Met het accepteren van het stuurbordje verklaart de deelnemer dat hij/zij voor het volbrengen van de tocht

*  voldoende gezond is; 

* beschikt over een deugdelijke fiets; 

* voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen die passen bij het weerbeeld op 20 november 2022; 

* op de hoogte gesteld en akkoord is dat deelname aan The Dutch Masters of MTB geschiedt op eigen risico. 

 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor de geregistreerde deelnemers. Het stuurbordje blijft in het bezit van de deelnemer en hoeft dus na afloop niet ingeleverd te worden.

Start en route Algemeen

 • De route is aangeduid met wit/rode pijlen, voorzien van logo ‘SAMO’. Als bevestiging dat de deelnemer zich op de juiste route bevindt volgt een oranje lintje. 
 • De start en finish is bij de manege aan Haarlerveldweg 1 te Haarle.
 • Er wordt verplicht met tijdsregistratie gereden. De tijd waarin de rit is volbracht, wordt na afloop van de wedstrijd vermeld op de website van The Dutch Masters of MTB.  

Start en route E-bike deelnemers DMOMTB Specifiek  

 • De deelnemer is verplicht zich op zondag 20 november 2022 vóór 6.45 uur op te stellen in het startvak voor E-bikes corresponderende met het startnummer. Om 7.00 uur starten de E-bikes.
 • De startvolgorde is op basis van datum van inschrijving.
 • De route moet binnen 8 uur worden gereden.

Verzorging

 • Er zijn 2 verzorgingsposten onderweg waar voldoende eten en drinken beschikbaar is. Gemiddeld zijn de posten om de 33-35 km. Informatie volgt via website.

Finish

 • Bij de finish ontvangen de deelnemers bonnen voor consumptie en buffet.

 Verkeersregels en veiligheid

 • Het gebruik van volgauto’s of volgmotoren op het parcours of op de route is verboden. 
 • De deelnemer moet zich gedragen als andere weggebruikers en neemt dus geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Verkeersregelaars leiden op gevaarlijke punten het verkeer en de deelnemers van de tocht in goede banen. De organisatie plaatst rode signaalverlichting op het parkoers waar extra alertheid wordt gevraagd, omdat de verkeerssituatie daarom vraagt.
 • De deelnemer respecteert overige weggebruikers, recreanten, natuur en milieu. Weggooien van verpakkingsmateriaal, bidons enz. is verboden op straffe van uitsluiting. 
 • De deelnemer waakt over eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers/recreanten. De deelnemer mag, op punten waar dit vermijdelijk is, de doorgang voor andere deelnemers niet belemmeren. Deelnemers moeten direct de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen (hieronder vallen ook de aanwijzingen van de verkeersregelaars). 
 • De deelnemer is verplicht om gedurende de tocht een valhelm te dragen.
 • De deelnemer is verplicht te beschikken over een deugdelijke voor- en achter verlichting waarmee ver vooruitgekeken kan worden. Dit is voor de veiligheid van de deelnemer(s) echt nodig. Bij ontbreken van deugdelijke verlichting volgt uitsluiting
 • Het stuurbordje is voorzien van een noodnummer. In geval van pech, ongeval of een andere noodsituatie kan de deelnemer rechtstreeks contact opnemen met de organisatie
 • In geval van dringende hulp dient men eerst het algemene noodnummer 112 te bellen.
 • Indien een deelnemer de tocht voortijdig verlaat, dient hij/zij de organisatie via een app of sms naar het noodnummer (06 43 83 28 48) op de hoogte te stellen onder vermelding van naam en startnummer. 
 • Het bewust verlaten van de route is niet wenselijk i.v.m. de veiligheid van de deelnemer maar ook organisatorisch, zoals lantaarnrijders, verzorgingsposten en controle of er nog rijders onderweg zijn.

Uitsluiting van deelname

 • De deelnemer kan bij de volgende situatie worden uitgesloten van deelname: niet voldoen aan reglement, ongeoorloofd gedrag; agressie tegen deelnemer(s)/verkeersregelaar(s); niet houden aan de verkeersregels; niet opvolgen van aanwijzingen politie en organisatie. Ter plekke wordt het stuurbordje ingenomen. 
 • Bij afsnijden van het parkoers volgt uitsluiting. We controleren dit met meerdere registratiematten verspreid over de route.
 • Als de deelnemer de wedstrijd verlaat moet het stuurbordje worden verwijderd. 

Aansprakelijkheid

 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen en schade en verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. 

Afgelasten evenement

 • Indien de organisatie, om welke onverwachte reden dan ook, moet besluiten het evenement af te gelasten, zal hierover gecommuniceerd worden middels e-mail, via social media en de Dutch Masters of MTB app. Restitutie van inschrijfgeld is dan niet mogelijk. Zie ook punt 7.

Tot slot

 • De deelnemers die de tocht volbrengen ontvangen hiervoor een speciale herinnering.
 • Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 

Deelname op eigen risico 

Corona

In de aanloop naar het evenement kan door de overheid maatregelen worden aangekondigd die gevolgen kunnen hebben voor de organisatie rondom het evenement. In dat geval zullen we besluiten nemen die mogelijk een wijziging in dit reglement ten gevolge kan hebben.

Bestuur Haarlese Wielerclub SaMo

(Versie: Reglement DMoMTB 2022 E-Bike Klasse 20220705)


Het laatste nieuws

Volg iedere deelnemer live

Download de Dutch Masters of MTB app!

Blijf op de hoogte van iedere deelnemer! Bekijk de live locatie tijdens de Dutch Masters of MTB

Lees het bericht
Inschrijving verlengd tot en met 12 november, vanwege fantastisch fietsweer!

Inschrijving verlengd!

Nog maar een kleine 2 weken te gaan en het lijkt fantastisch fietsweer te gaan worden! Hierdoor hebben wij de inschrijving verlengd tot en met 12 november 2022.

 

Lees het bericht
Pedaleurs in gesprek met DMofMTB en Gerben Mos

Podcast Pedaleurs

In deze aflevering van ‘Pedaleurs’ nemen Maarten Visser en Robbert Flim de Dutch Masters of MTB onder de loep. Dit doen ze samen met één van de oprichters Richard Tibben, Bastian Hoonhorst namens de organisatie.

Lees het bericht