Reglement E-bike

REGLEMENT DMoMTB 2023

101 KM E-BIKE-MARATHON

De Dutch Masters of MTB 2023 vindt plaats op zondag 19 november 2023

Inschrijving

 1. Inschrijving is mogelijk vanaf 1 april 2023 om 18.00 uur.
 2. Inschrijving sluit op 5 november 2023 om 23.59 uur.
 1. Inschrijving kan alleen via: www.dutchmastersofmtb.nl
 2. Het inschrijfbedrag is € 35, –.
 3. Het startbewijs is pas definitief geldig als het volledig verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 4. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een e-mail als deelnamebewijs. Deze dient bij het afhalen van de stuurbordjes getoond te worden.
 5. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

Deelname Algemeen

 1. Deelname staat open voor deelnemers die op 19 november 2023, 18 jaar of ouder zijn.
 2. Deelnamebewijzen zijn uitsluitend over te dragen via je eigen account in het inschrijfsysteem tot uiterlijk 5 november om 23.59 uur.
 3. In de week van 12 november 2023 worden op de site de op dat moment bekende namen en bijbehorende startnummers gepubliceerd.

Deelname 101 km E-Bike marathon Specifiek

 1. Deelname is toegestaan met een E-Mountainbike. Dit is een mountainbike die wordt aangedreven door menselijke pedaalkracht en elektrische motor.
 2. De motor mag maximaal ondersteuning bieden tot 25 km. per uur DUS GEEN SPEED-PEDELEC.
 3. De 101 KM E-BIKE-MARATHON kent dit jaar wat minder technische inperkingen en is meer gericht op de beleving en de individuele prestatie en kent geen “klassement of uitslagen”.

Stuurbordje

 1. Informatie over het afhalen van het stuurbordje volgt.
 2. De deelnemer dient bij het afhalen van de stuurbordjes zijn/haar bewijs van deelname te tonen en zijn/haar startnummer kenbaar te maken.
 3. Met het accepteren van het stuurbordje verklaart de deelnemer dat hij/zij: voor het volbrengen van de tocht:
 • Voldoende gezond is;
 • Beschikt over een deugdelijke fiets;
 • Voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen die passen bij het weerbeeld tijdens de tocht.
 • Op de hoogte gesteld en akkoord is dat deelname aan The Dutch Masters of MTB geschiedt op eigen risico.

Start en route 101km DMOMTB Specifiek

 1. De deelnemer is verplicht zich op zondag 19 november 2023 vóór 8.00 uur op te stellen in het startvak corresponderende met het startnummer. De daaropvolgende startvakken starten om de vijf minuten. Deelnemers die zich na 8.00 uur bij hun startvak melden, worden automatisch doorverwezen en opgesteld in het laatste startvak.

101 kilometerpunt

 1. Bij het 101 kilometerpunt is er behalve verzorging ook gelegenheid zich om te kleden. De deelnemer heeft de gelegenheid één tas met kleding, verlichting, smeermiddelen en overige verzorging te gebruiken. De tas mag maximaal 7,5 kilo wegen. De deelnemer krijgt bij de uitreiking van het stuurbordnummer een apart, corresponderend nummer op een label die aan de tas vastgemaakt moet worden. Wij adviseren de tas te voorzien van naam en adresgegevens van de deelnemer. De deelnemer weet dat de tas op eigen risico ingeleverd wordt en accepteert dat de organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor verlies of diefstal. De tas kan zondags voor de start ingeleverd worden bij start/finishlocatie, dit afgiftepunt staat duidelijk aangegeven met borden. Na afloop kan de tas hier ook weer opgehaald worden.

Verkeersregels en veiligheid

 1. Het gebruik van volgauto’s of volgmotoren op het parcours of op de route is verboden.
 2. De deelnemer moet zich gedragen als andere weggebruikers en neemt dus geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Verkeersregelaars leiden op gevaarlijke punten het verkeer en deelnemers aan de tocht in goede banen. De organisatie plaatst rode signaalverlichting op het parkoers waar extra alertheid wordt gevraagd, omdat de verkeerssituatie daarom vraagt.
 3. De deelnemer respecteert overige weggebruikers, recreanten, natuur en milieu. Weggooien van verpakkingsmateriaal, bidons enz. is verboden op straffe van uitsluiting.
 4. De deelnemer waakt over eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers/recreanten. De deelnemer mag, op punten waar dit vermijdelijk is, de doorgang voor andere deelnemers niet belemmeren. Deelnemers moeten direct de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen (hieronder vallen ook de aanwijzingen van de verkeersregelaars).
 5. De deelnemer is verplicht om gedurende de tocht een valhelm te dragen.
 6. De deelnemer is verplicht te beschikken over een deugdelijke voor- en achter verlichting waarmee ver vooruitgekeken kan worden. Dit is voor de veiligheid van de deelnemer(s) echt nodig. Bij ontbreken van deugdelijke verlichting volgt uitsluiting.
 7. In geval van dringende hulp dient het algemene noodnummer 112 opgeroepen te worden.
 8. Indien een deelnemer de tocht voortijdig verlaat, dient hij/zij de organisatie via een app of sms naar het noodnummer (06 43 83 28 48) op de hoogte te stellen onder vermelding van naam en startnummer.
 9. Het bewust verlaten van de route is verboden ivm veiligheid van de deelnemer en om organisatorische redenen.

Uitsluiting van deelname

 1. De deelnemer kan bij de volgende situatie worden uitgesloten van deelname: niet voldoen aan reglement, ongeoorloofd gedrag; agressie tegen deelnemer(s)/verkeersregelaar(s); niet houden aan de verkeersregels; niet opvolgen van aanwijzingen politie en organisatie. Ter plekke wordt het stuurbordje ingenomen.
 2. Bij afsnijden van het parcours volgt uitsluiting, we controleren dit met meerdere registratiematten verspreid over de route.

Aansprakelijkheid

 1. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen en schade en verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

Afgelasten evenement

 1. Indien de organisatie, om welke onverwachte reden dan ook, moet besluiten het evenement af te gelasten, zal hierover gecommuniceerd worden middels e-mail, via social media en de Dutch Masters of MTB app. Restitutie van inschrijfgeld is dan niet mogelijk.

Tot slot

 1. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Deelname op eigen risico
Bestuur Haarlese Wielerclub SaMo

(Versie: Reglement DMoMTB 2023 101 E-BIKE-MARATHON 20230313)


Het laatste nieuws

Podcast Pedaleurs x Dutch Masters of MTB

Podcast Pedaleurs x Dutch Masters of MTB

In deze speciale editie nemen de mannen van de Pedaleurs jullie mee naar de Dutch Masters of MTB 2023. De microfoons stonden zaterdag live klaar op het podium tijdens het ophalen van de nummers en de dag nadien in de studio voor de terugblik.

Lees het bericht
Dutch Masters of MTB 2023 zit er weer op

Succesvolle 6e editie

Met tevredenheid kijken we terug op een geslaagde en vlekkeloze editie. Op vrijdag genoten we van een succesvolle feestbingo, terwijl op zaterdag een boeiende podcastopname van “de Pedaleurs” plaatsvond tijdens het ophalen van het startbewijs. Op zondagochtend verwelkomden we een opmerkelijk groot aantal deelnemers bij de start, die dit keer plaatsvond vanuit de manege. De tocht leidde hen naar een prachtige aankomst in de sfeervol aangeklede sporthal.

Lees het bericht
Bekijk de route van 2023

De DMoMTB route van 2023!

Daar is hij dan! Het antwoord op misschien wel de meest gestelde vraag van oktober, “hoe ziet de route van de Dutch Masters of MTB 2023 eruit?!” Wederom hebben wij een schitterende en uitdagende route gemaakt op zowel de 200km als de 101 km.

 

Lees het bericht