Je hebt het verzoek tot overschrijven afgewezen. Er zijn geen wijzigingen aan de inschrijving aangebracht.