Reglement Dutch Masters of MTB 2024

Wij hebben dit jaar weer drie verschillende klassen! Hier vind je alle nodige informatie en regels omtrent de verschillende klassen. Zorg dat je goed voorbereid aan de start verschijnt en lees de reglementen van jouw klasse aandachtig door.

 

 1. Evenement info en deelname
  • Dutch Masters of MTB vindt plaats op zondag 17 november
  • Deelname mogelijk voor deelnemers die op 17 november 2024, 18 jaar of ouder
  • Parkeren deelnemers/publiek: Poggenbeltweg t.h.v. huisnummer 17, 7448PL Haarle
  • Startlocatie: Manege, Haarlerveldweg 1,    7448PP Haarle
  • Verzorgingspost 100km: Sporthal, Veldkampsweide 3, 7448RB Haarle
  • Finishlocatie: Sporthal, Veldkampsweide 3, 7448RB Haarle
  • Afhalen stuurbordje zaterdag: Sporthal, Veldkampsweide 3, 7448RB Haarle
  • Afhalen stuurbordje zondag: Manege, Haarlerveldweg 1, 7448PP Haarle
  • Parkeren, start en finish locatie liggen op 200 meter lopen van elkaar.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen en schade en verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer
  • Deelname is op eigen risico en is zich bewust dat deze een verkeersdeelnemer is en alle verkeersregels gelden tijdens deze tocht.

 

 1. Inschrijving
  • Inschrijven is vanaf 1 april 2024 vanaf 18.00 uur
  • Inschrijven kan tot 3 november 2024 23.59 uur
  • Inschrijven kan alleen via: www.DutchMastersof MTB.nl
  • Individuele deelname aan de 200 km MTB tocht kost 59,50 euro
  • Individuele deelname aan de 101 km MTB tocht kost 39,50 euro
  • Individuele deelname aan de 101 km E-Bike tocht kost 39,50 euro
  • Voor teams met minimaal 6 personen bestaat de mogelijkheid een teamticket met 5 % korting te bestellen.
  • Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

 

 1. Startbewijs en stuurbordje
  • Het startbewijs is pas definitief geldig als het volledig verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
  • Na aanmelding ontvangt de deelnemer een e-mail als deelnamebewijs. Deze dient bij het afhalen van de stuurbordjes getoond te worden.
  • Deelnamebewijzen zijn uitsluitend over te dragen via je eigen account in het inschrijfsysteem tot uiterlijk 3 november 2024 om 23.59 uur.
  • In de week van 11 november 2024 worden op de site de namen en bijbehorende startnummers gepubliceerd.
  • Informatie over het afhalen van het stuurbordje volgt in separate brief.
  • De deelnemer dient bij het afhalen van de stuurbordjes zijn/haar bewijs van deelname te tonen en zijn/haar startnummer kenbaar te maken.
  • Met het accepteren van het stuurbordje verklaart de deelnemer dat hij/zij: voor het volbrengen van de tocht:
   • Voldoende gezond is;
   • Beschikt over een deugdelijke fiets;
   • Voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen die passen bij het weerbeeld tijdens de tocht.
   • Op de hoogte gesteld en akkoord is dat deelname aan The Dutch Masters of MTB geschiedt op eigen risico.

 

 1. Start en route 200 km MTB tocht specifiek
  • De afstand is 200km. Er zijn 2 categorieën: dames en heren
  • Deelname met E-bike is in deze klasse niet toegestaan. Fatbike of cyclocrosser is wel toegestaan.
  • De deelnemer is verplicht zich vóór 6.15 uur op te stellen in het startvak corresponderende met het startnummer. Om 6.30 uur start het eerste vak. De daaropvolgende startvakken starten om de vijf minuten. Deelnemers die zich na 6.15 uur bij hun startvak melden, worden automatisch doorverwezen en opgesteld in het laatste startvak.
  • De route moet binnen 14 uur gereden zijn, dit is inclusief de tijd die deelnemers uittrekken voor verzorging.
  • Bij de laatste verzorgingspost stellen wij een streeftijd in. Deelnemers die deze tijd overschrijden moeten de tocht verlaten. De organisatie neemt dan de stuurborden in. Streeftijd verzorgingspost 5 op ca. 165 km is om 18.30 uur.

 

 1. Start en route 101 km MTB tocht specifiek
  • De afstand is 101 km. Er zijn 2 categorieën: dames en heren
  • Deelname met E-bike is in deze klasse niet toegestaan. Fatbike of cyclocrosser is wel toegestaan.
  • De deelnemer is verplicht zich vóór 8.00 uur op te stellen in het startvak corresponderende met het startnummer. Om 8.15 uur start het eerste vak. De daaropvolgende startvakken starten om de tien minuten. Deelnemers die zich na 8.00 uur bij hun startvak melden, worden automatisch doorverwezen en opgesteld in het laatste startvak.

 

 1. Start en route 101 km E-Bike tocht specifiek
  • De afstand is 101 km.
  • Deelname is toegestaan met een E-Mountainbike. Dit is een mountainbike die wordt aangedreven door menselijk pedaalkracht en elektrische motor.
  • De motor mag maximaal ondersteuning bieden tot 25 km per uur. DUS GEEN SPEED-PEDELEC.
  • De deelnemer is verplicht zich vóór 8.45 uur op te stellen in het startvak corresponderende met het startnummer. Om 8.45 uur start het eerste vak. De daaropvolgende startvakken starten om de tien minuten. Deelnemers die zich na 8.45 uur bij hun startvak melden, worden automatisch doorverwezen en opgesteld in het laatste startvak.
  • De 101 km E-Bike-Marathon kent slechts beperkte technische randvoorwaarden en is gericht op de beleving en de individuele prestatie en kent geen “klassement of uitslagen”.

 

 1. 101 Kilometer punt (alleen voor 200 km MTB tocht)
  • Bij deze stop halverwege is er behalve verzorging ook gelegenheid zich om te kleden.
  • De deelnemer heeft de gelegenheid één tas met kleding, verlichting, smeermiddelen en overige verzorging te gebruiken.
  • De tas mag maximaal 7,5 kilo wegen.
  • De deelnemer krijgt bij de uitreiking van het stuurbordnummer een apart, corresponderend nummer op een label die aan de tas vastgemaakt moet worden. Wij adviseren de tas te voorzien van naam en adresgegevens van de deelnemer.
  • De deelnemer weet dat de tas op eigen risico ingeleverd wordt en accepteert dat de organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor verlies of diefstal.
  • De tas kan zondags voor de start ingeleverd worden bij de startlocatie, dit afgiftepunt staat duidelijk aangegeven met borden.
  • De tas kan met op het verzorgingspost halverwege afhalen en weer inlever op een aangegeven plek
  • Na afloop kan de tas opgehaald worden bij de finishlocatie.

 

 1. Verkeersregels en veiligheid
  • Het gebruik van volgauto’s of volgmotoren op het parcours of op de route is verboden.
  • De deelnemer moet zich gedragen als andere weggebruikers en neemt dus geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Verkeersregelaars leiden op gevaarlijke punten het verkeer en deelnemers aan de tocht in goede banen. De organisatie plaatst rode signaalverlichting op het parkoers waar extra alertheid wordt gevraagd, omdat de verkeerssituatie daarom vraagt.
  • De deelnemer respecteert overige weggebruikers, recreanten, natuur en milieu. Weggooien van verpakkingsmateriaal, bidons enz. is verboden op straffe van uitsluiting.
  • De deelnemer waakt over eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers/recreanten. De deelnemer mag, op punten waar dit vermijdelijk is, de doorgang voor andere deelnemers niet belemmeren. Deelnemers moeten direct de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen (hieronder vallen ook de aanwijzingen van de verkeersregelaars).
  • De deelnemer is verplicht om gedurende de tocht een valhelm te dragen.
  • De deelnemer is verplicht te beschikken over een deugdelijke voor- en achter verlichting waarmee ver vooruitgekeken kan worden. Dit is voor de veiligheid van de deelnemer(s) echt nodig. Bij ontbreken van deugdelijke verlichting volgt uitsluiting.
  • In geval van dringende hulp dient het algemene noodnummer 112 opgeroepen te worden.
  • Indien een deelnemer de tocht voortijdig verlaat, dient hij/zij de organisatie via een app of sms naar het noodnummer (06 43 83 28 48) op de hoogte te stellen onder vermelding van naam en startnummer.
  • Het bewust verlaten van de route is verboden i.v.m. veiligheid van de deelnemer en om organisatorische redenen.

 

 1. Uitsluiten van deelname
  • De deelnemer kan bij de volgende situatie worden uitgesloten van deelname: niet voldoen aan reglement, ongeoorloofd gedrag; agressie tegen deelnemer(s)/verkeersregelaar(s); niet houden aan de verkeersregels; niet opvolgen van aanwijzingen politie en organisatie. Ter plekke wordt het stuurbordje ingenomen.
  • Bij afsnijden van het parcours volgt uitsluiting, we controleren dit met meerdere registratiematten verspreid over de route

 

 1. Afgelasten van evenement
  • Indien de organisatie, om welke onverwachte reden dan ook, moet besluiten het evenement af te gelasten, zal hierover gecommuniceerd worden middels e-mail, via social media en de Dutch Masters of MTB app. Restitutie van inschrijfgeld is dan niet mogelijk.

 

 1. Tot slot
  • Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 

Bestuur Haarlese Wielerclub SaMo

 

(Versie: Reglement DMoMTB 20240323)

Wilt u het reglement downloaden? Dat kan via de knop hieronder.


Het laatste nieuws

DMoMTB Aftermovie 2023

Aftermovie ’23 en inschrijving 2024!

De 6e editie van de Dutch Masters of MTB kunnen wij ons nog goed herinneren! Wat een geweldige dag! Blik nog één keer terug met de Dutch Masters of MTB 2023 aftermovie.

Lees het bericht
Podcast Pedaleurs x Dutch Masters of MTB

Podcast Pedaleurs x Dutch Masters of MTB

In deze speciale editie nemen de mannen van de Pedaleurs jullie mee naar de Dutch Masters of MTB 2023. De microfoons stonden zaterdag live klaar op het podium tijdens het ophalen van de nummers en de dag nadien in de studio voor de terugblik.

Lees het bericht
Dutch Masters of MTB 2023 zit er weer op

Succesvolle 6e editie

Met tevredenheid kijken we terug op een geslaagde en vlekkeloze editie. Op vrijdag genoten we van een succesvolle feestbingo, terwijl op zaterdag een boeiende podcastopname van “de Pedaleurs” plaatsvond tijdens het ophalen van het startbewijs. Op zondagochtend verwelkomden we een opmerkelijk groot aantal deelnemers bij de start, die dit keer plaatsvond vanuit de manege. De tocht leidde hen naar een prachtige aankomst in de sfeervol aangeklede sporthal.

Lees het bericht