Reglement 200 km

 MTB DEELNAME REGLEMENT MTB DEELNEMERS DUTCH MASTERS OF MTB 2022

De Dutch Masters of MTB 2022 vindt plaats op zondag 20 november 2022

Inschrijving

  1. Inschrijving is mogelijk vanaf 4 maart 2022 om 18.00 uur.
  2. Inschrijving sluit op 12 november 2022 om 23.59 uur.
  3. Inschrijving kan alleen via: inschrijfformulier-mtb-klasse
  4. Het inschrijfbedrag is € 60, –. Aanvullend kan via de inschrijving een dagverzekering (NTFU) worden afgesloten voor € 3,50.
  5. Het startbewijs is pas definitief geldig als het volledig verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
  6. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een e-mail als deelnamebewijs. Deze dient bij het afhalen van de stuurbordjes getoond te worden.
  7. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
    UITZONDERING: Indien wij door een besluit van de overheid het evenement van 20 november 2022 moeten afgelasten in verband met het Coronavirus, zal het inschrijfgeld worden gerestitueerd aan de oorspronkelijke betaler.

Deelname Algemeen

8. Deelname staat open voor deelnemers die op 20 november 2022, 18 jaar of ouder zijn.
9 Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden die niet bij ons bekend zijn. Dit omwille van de veiligheid van de deelnemer.
10 Bij verhindering: tot en met uiterlijk 12 november 2022 kan vervanging gezocht worden. Dit kan alleen door gebruik te maken van het overschrijfformulier beschikbaar op de website. De personen regelen onderling het uitwisselen van het inschrijfgeld.
11 Indien na opgave niet deelgenomen kan worden en vervanging niet (meer) mogelijk is, dan dient men zich voor 12 november 2022 af te melden door een bericht te sturen naar: inschrijving@dutchmastersofmtb.nl. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
12 In de week van 14 november 2022 worden op de site de op dat moment bekende namen en bijbehorende startnummers gepubliceerd.
13 Deelname met E-bike is niet toegestaan. Fatbike of cyclocrosser is wel toegestaan.

Deelname 200km DMOMTB Specifiek

14 De afstand is 200km. Er zijn 2 categorieën: dames en heren

Stuurbordje

15 Informatie over het afhalen van het stuurbordje volgt.
16 Zorg ervoor dat het stuurbordje met chip goed zichtbaar aan de voorzijde van de mountainbike is bevestigd.
17 De deelnemer dient bij het afhalen van de stuurbordjes zijn/haar bewijs van deelname te tonen en zijn/haar startnummer kenbaar te maken.
18 Met het accepteren van het stuurbordje verklaart de deelnemer dat hij/zij: voor het volbrengen van de tocht:
• Voldoende gezond is;
• Beschikt over een deugdelijke fiets;
• Voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen die passen bij het weerbeeld op 20 november 2022;
• Op de hoogte gesteld en akkoord is dat deelname aan The Dutch Masters of MTB geschiedt op eigen risico.
19 Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor de geregistreerde deelnemers. Hij/zij is verplicht het stuurbordje te dragen. Het stuurbordje mag men houden na het voltooien van de rit en hoeft dus na afloop niet ingeleverd te worden.

Start en route Algemeen

20 De route is aangeduid met wit /rode pijlen, voorzien van logo ‘SAMO’. Als bevestiging dat de deelnemer zich op de juiste route bevindt volgt een oranje lintje.
21 De start en finish is bij Manege Haarle aan Haarlerveldweg 1 te Haarle.
22 Er wordt verplicht met tijdsregistratie gereden. De tijd waarin de rit is volbracht, wordt na afloop van de wedstrijd vermeld op de website van The Dutch Masters of MTB.

Start en route 200km DMOMTB Specifiek

23 De deelnemer is verplicht zich op zondag 20 november 2022 vóór 6.15 uur op te stellen in het startvak corresponderende met het startnummer. Om 6.30 uur start het eerste vak. De daaropvolgende startvakken starten om de vijf minuten. Deelnemers die zich na 6.15 uur bij hun startvak melden, worden automatisch doorverwezen en opgesteld in het laatste startvak.
24 Startvolgorde is op basis van de richttijden die de deelnemer heeft aangegeven. Bij gelijke richttijden is het moment van inschrijving bepalend.
25 De route moet binnen 16 uur gereden zijn, dit is inclusief de tijd die deelnemers uittrekken voor verzorging.
26 Bij de laatste verzorgingspost stellen wij een streeftijd in. Deelnemers die deze tijd overschrijden moeten de tocht verlaten. De organisatie neemt dan de stuurborden in. Streeftijd verzorgingspost 6 op 190 km is om 21.00 uur.

Verzorging

27 Er zijn 6 verzorgingsposten onderweg waar voldoende eten en drinken beschikbaar is. Gemiddeld zijn de posten om de 33-35 km. Informatie volgt op website.

100 kilometerpunt

28 Het 100 kilometerpunt is bij de start/finishlocatie in Haarle. Hier is technische ondersteuning aanwezig.
29 Bij het 100 kilometerpunt is er behalve verzorging ook gelegenheid zich om te kleden. De deelnemer heeft de gelegenheid één tas met kleding, verlichting, smeermiddelen en overige verzorging te gebruiken. De tas mag maximaal 7,5 kilo wegen. De deelnemer krijgt bij de uitreiking van het stuurbordnummer een apart, corresponderend nummer op een label die aan de tas vastgemaakt moet worden. Wij adviseren de tas te voorzien van naam en adresgegevens van de deelnemer. De deelnemer weet dat de tas op eigen risico ingeleverd wordt en accepteert dat de organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor verlies of diefstal. De tas kan zondags voor de start ingeleverd worden bij de manege, bij start/finishlocatie, dit afgiftepunt staat duidelijk aangegeven met borden. Na afloop kan de tas opgehaald worden in deze manege.

Finish

30 Bij de finish ontvangen de deelnemers bonnen voor consumptie en buffet.

Verkeersregels en veiligheid

31 Het gebruik van volgauto’s of volgmotoren op het parcours of op de route is verboden.
32 De deelnemer moet zich gedragen als andere weggebruikers en neemt dus geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Verkeersregelaars leiden op gevaarlijke punten het verkeer en deelnemers aan de tocht in goede banen. De organisatie plaatst rode signaalverlichting op het parkoers waar extra alertheid wordt gevraagd, omdat de verkeerssituatie daarom vraagt.
33 De deelnemer respecteert overige weggebruikers, recreanten, natuur en milieu. Weggooien van verpakkingsmateriaal, bidons enz. is verboden op straffe van uitsluiting.

34 De deelnemer waakt over eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers/recreanten. De deelnemer mag, op punten waar dit vermijdelijk is, de doorgang voor andere deelnemers niet belemmeren. Deelnemers moeten direct de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen (hieronder vallen ook de aanwijzingen van de verkeersregelaars).
35 De deelnemer is verplicht om gedurende de tocht een valhelm te dragen.
36 De deelnemer is verplicht te beschikken over een deugdelijke voor- en achter verlichting waarmee ver vooruitgekeken kan worden. Dit is voor de veiligheid van de deelnemer(s) echt nodig. Bij ontbreken van deugdelijke verlichting volgt uitsluiting.
37 Het stuurbordje is voorzien van een noodnummer. In geval van pech, ongeval of een andere noodsituatie kan de deelnemer rechtstreeks contact opnemen met de organisatie.
38 In geval van dringende hulp dient het algemene noodnummer 112 opgeroepen te worden.
39 Indien een deelnemer de tocht voortijdig verlaat, dient hij/zij de organisatie via een app of sms naar het noodnummer (06 43 83 28 48) op de hoogte te stellen onder vermelding van naam en startnummer.
40 Het bewust verlaten van de route is verboden ivm veiligheid van de deelnemer en om organisatorische redenen.

Uitsluiting van deelname

41 De deelnemer kan bij de volgende situatie worden uitgesloten van deelname: niet voldoen aan reglement, ongeoorloofd gedrag; agressie tegen deelnemer(s)/verkeersregelaar(s); niet houden aan de verkeersregels; niet opvolgen van aanwijzingen politie en organisatie. Ter plekke wordt het stuurbordje ingenomen.
42 Bij afsnijden van het parcours volgt uitsluiting, we controleren dit met meerdere registratiematten verspreid over de route.
43 Als de deelnemer de wedstrijd verlaat moet het stuurbordje worden verwijderd.
44

Aansprakelijkheid

45 De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen en schade en verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

Afgelasten evenement

46 Indien de organisatie, om welke onverwachte reden dan ook, moet besluiten het evenement af te gelasten, zal hierover gecommuniceerd worden middels e-mail, via social media en de Dutch Masters of MTB app. Restitutie van inschrijfgeld is dan niet mogelijk.

Tot slot

47 De deelnemers die de tocht volbrengen ontvangen hiervoor een speciale herinnering.
48 Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Deelname op eigen risico

CORONA:
In aanloop naar het evenement kan door de overheid maatregelen worden aangekondigd die gevolgen kunnen hebben voor de organisatie rondom het evenement. In dat geval zullen we besluiten nemen die mogelijk een wijziging in dit reglement tot gevolg kan hebben.

Bestuur Haarlese Wielerclub SaMo

(Versie: Reglement DMoMTB 2022 Solo Klasse 20221006)


Het laatste nieuws

Volg iedere deelnemer live

Download de Dutch Masters of MTB app!

Blijf op de hoogte van iedere deelnemer! Bekijk de live locatie tijdens de Dutch Masters of MTB

Lees het bericht
Inschrijving verlengd tot en met 12 november, vanwege fantastisch fietsweer!

Inschrijving verlengd!

Nog maar een kleine 2 weken te gaan en het lijkt fantastisch fietsweer te gaan worden! Hierdoor hebben wij de inschrijving verlengd tot en met 12 november 2022.

 

Lees het bericht
Pedaleurs in gesprek met DMofMTB en Gerben Mos

Podcast Pedaleurs

In deze aflevering van ‘Pedaleurs’ nemen Maarten Visser en Robbert Flim de Dutch Masters of MTB onder de loep. Dit doen ze samen met één van de oprichters Richard Tibben, Bastian Hoonhorst namens de organisatie.

Lees het bericht